FAALİYET ALANLARI & AVUKATLARIMIZ

 • Ticaret ve Şirketler Hukuku
  Av.Arb. Eren Özden

  Arıtürk&Partners, haksız rekabet davaları, iflas ve iflas erteleme davaları, ticaret ünvanına tecavüzün önlenmesi davaları, vergi hukukundan doğan davalar, ortaklıktan çıkma davaları ve diğer Anonim ve Limited Şirket davaları alanlarında uzman avukat kadrosu ile hizmet vermektedir.

  Yönetici Ortak
  Avukatlar
  Danışmanlar
 • İdare ve Vergi Hukuku
  Av. Pınar Erdoğan

  Ofisimiz Vergi Hukuku alanında yerel ve uluslararası boyutta hizmet sağlamaktadır. Arıtürk&Partners, bakanlık, kamu kurumu ve idare ile ilgili olan görüşmeler, idari sözleşmeler, idari muameleler, itirazlar, iptal ve tam yargı davaları gibi idari davalar, kamulaştırma işlemleri ve davaları, İdare Hukuku alanındaki mevzuata dair mütalaalar verilmesi, Kamu İhale Hukuku ve sözleşmeleri, Kamu İhale Kurumu’na itirazlara ilişkin avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

  Yönetici Ortak
  Avukatlar
  Danışmanlar
 • Uluslararası Hukuk
  Av.Arb. Ramazan Turan

  Uluslararası Hukuk Departmanı olarak tam kapsamlı danışmanlık hizmeti vermenin yanında, ofisimizin işlemsel faaliyetler ve mevzuat bazında Türkiye ve Dünya genelinde temsil edilmesi vazifesini yürütmekteyiz. Başlıca danışmanlık hizmetlerimiz Birleşme-Devralma, Özel Sermaye, Sermaye Piyasaları, Endüstriyel Kredi İşlemleri, Şirket Analizleri (Due Diligence), Bankacılık, İflas ve Yeniden Yapılandırma İşlemleri, Sermaye Piyasası Türev Araçları, Finansman Yapılandırması, Proje Finansmanı, Araçlı ve Kaldıraçlı Finansman İşlemleri, Gayrimenkul Hukuku, Yatırım Fonu ve Varlık Yönetimi, Enerji ve Çevre Hukuku konularını kapsamaktadır. Departmanımız, bu zamana kadar süregelen performansı ve yapmış olduğu işler ile yenilikçi ve komplike yerel veya uluslararası hukuk işlemlerini gerçekleştirebilecek güçte olduğunu kanıtlamıştır.

  Avukat
  Avukatlar
  Danışmanlar
 • Gayrimenkul Hukuku
  Av.Arb. Eren Özden

  Ofisimiz gayrimenkul projelerine yönelik “hukuki tahlil ve risk analizi, planlama, proje geliştirme, teminat, kredi ve proje finansmanı işlemleri, kat karşılığı inşaat ve gelir paylaşımı sözleşmeleri, ruhsatlandırma ve imar durumu belirlenmesi, mimari, müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve benzeri inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmeler, kat mülkiyeti ve irtifakı kurulumu, pazarlama, ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları, tapu şerhleri" ve benzer pek çok konuda danışmanlık ve yargı mercilerinde müvekkilleri temsil hizmetleri sunmaktadır.

  Yönetici Ortak
  Avukatlar
  Danışmanlar
 • Marka ve Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Ceza Hukuku
  Av. Can Çelik

  Av. Can ÇELİK, lisans eğitimine 2004 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde başlayarak 2009 yılında fakülte birincisi olarak bitirmiştir. Ayrıca lisans eğitimi kapsamında, 2005 yılında, Çift Anadal Programı çerçevesinde başladığı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden de 2009 yılında mezun olmuş, AB Erasmus öğrenci hareketliliği programı kapsamında da 2008-2009 yılları arasında Universitaet zu Köln’de Siyaset Bilimi ve Sosyoloji eğitimi görmüştür. 2014 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programını Prof. Dr. Ümit KOCASAKAL danışmanlığında yazmış olduğu “Terörizmin Propagandası Suçu” isimli tezi ile bitirmiş olan Can ÇELİK, yine Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Kamu Hukuku doktorasına devam etmektedir.  Can ÇELİK’in Ceza Hukuku ve İnsan Hakları alanında birçok hakemli makalesi yayımlanmıştır. İyi derecede İngilizce ve B1 derecede Almanca bilmektedir.

  Başta, Türk Ceza Kanunundan kaynaklı kişilere (öldürme, yaralama vb.) ve malvarlığına (yağma, dolandırıcılık vb.) karşı işlenen suçlar ve bilişim suçları ile özel kanunlardan kaynaklı (ticari suçlar vb.) tüm suç isnatlarında müdafi olarak ya da mağduriyetlerde vekil olarak müvekkile, soruşturmanın başından kararın kesinleşmesine ya da infazına kadar gerekli tüm hukuki desteğin sağlanması, bu aşamalarda gerekli tüm talep ve itirazların, istinaf ve temyiz başvurularının yapılması; hak ihlali durumunda Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılması gibi hukuki hizmetleri sağlanmaktadır.

  Avukat
  Avukatlar
  Danışmanlar
 • Bilişim ve Medya Hukuku
  Av. Can Çelik

  Arıtürk&Partners, medya şirketi kurulumu, medya şirketleri alım ve satım danışmanlığı, yazılı ve görsel yayınlar nedeni ile açılmış maddi ve manevi zarar davalarının takibi, hakaret, iftira, onur kırıcı yayınlara karşı hukuk yollarının yürütülmesi, Medya Hukuku ile ilgili tüm hukuki sözleşmelerin hazırlanması, lisanslama, fikri mülkiyet haklarının korunması, kayıt ve tescil kapsamında işlemlerin takibi, internet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi, e-ticaret ve e-imza konularındaki uygulamalara yönelik hukuki danışmanlık hizmetlerinin verilmesi hizmetlerini sunmaktadır.

  Avukat
  Avukatlar
  Danışmanlar
 • Finansman Hukuku
  Av.Arb. Ramazan Turan

  Ofisimiz Finansman Hukuku alanında, kiralama, kredi sözleşmeleri, şirket finansmanı, mal ve proje finansmanı, yapısal finans, uluslararası ticaret finansmanı, menkul kıymet faydalarının yatırılması ve uygulanması, kurumsal finansman, sermaye piyasaları, şirket finansmanı, varlığa dayalı menkul kıymet ihracı, varlık finansman, yapılandırılmış finansman hizmetlerini sunmaktadır.

  Avukat
  Avukatlar
  Danışmanlar
 • Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri
  Av. Çınar Çayırlı

  Müvekkillerimizin gereksinimlerini karşılamak için sadece dava açmakla kalmayıp, uyuşmazlıkları sulhen bir sonuca ulaştırmak için aynı zamanda arabuluculukta yapmaktayız. Öncelikli amacımız müvekkillerimize ilgili konuya yönelik hukuki tavsiyelerde bulunmak, sorunları önlemek ve çözmek için pratik çözümler bulmaktır.

  Yönetici Avukat
  Avukatlar
  Danışmanlar
 • İş ve Güvenlik Hukuku
  Av. Pınar Erdoğan

  Arıtürk&Partners, işveren iş hukuku danışmanlığı, iş sağlığı ve güvenliği, işçi/işveren arasındaki toplu veya bireysel uyuşmazlıklarda uzlaşma, arabuluculuk veya dava süreçlerinin yürütülmesi, iş kanunundan doğan uyuşmazlıkların dava ile çözülmesi, işten ayrılma ve ücret davaları, iş sözleşmelerinin ve diğer bağlı sözleşmelerin hazırlanması, işverene iş hukuku danışmanlığı verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve taslak sunumu, işverenin iş sağlığı ve iş güvenliği alanında alması gereken tedbirlerin hukuki altyapısının hazırlanması, iş sözleşmesinin denetimi ve uygulanması, işveren-taşeron ilişkisinin hukuki boyutu ve gerekli işlemlerle ilgili danışmanlık, personel istihdamı konusunda dikkat edilmesi gerekenler, iş sözleşmelerinin ve anlaşmaların hazırlanması, iş sözleşmelerinin feshi aşamasının hazırlanması, sözleşmeye uygun fesih denetimi gerçekleştirilmesi, yasaya uygun ibranameler ve ihtarnameler düzenlenmesi, işçi davranışlarının sözleşmeye uygunluğunun denetlenmesi, TİS (Toplu İş Sözleşmesi) inceleme yapılması ve TİS'e uygunluğun denetlenmesi, izin defterleri, devam çizelgeleri ve ücret tablolarının denetlenmesi, işverenin sendikal haklarının ve faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, alanlarında hizmet sunmaktadır.

  Yönetici Ortak
  Avukatlar
  Danışmanlar
 • Sigortacılık Hukuku
  Av. Çınar Çayırlı

  Arıtürk&Partners, sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi, sigortacılık faaliyetine ilişkin olarak kanunun sigorta şirketleri ve acenteleri için aradığı gerekli hukuki yapının tesisinin sağlanması, sigortacılık alanına ilişkin idari denetimlerde gerekli hukuki desteğin sağlanması, sigortacılık alanına ilişkin idari kurumların uyguladıkları işlemlere yönelik gerekli hukuki başvuruların yapılması ve dava takibi alanlarında hizmet sunmaktadır.

  Yönetici Avukat
  Avukatlar
  Danışmanlar
 • Regülasyon ve Uyum Hukuku
  Av.Arb. Ramazan Turan

  Arıtürk&Partners, Enerji Hukuku, Rekabet Hukuku, Sağlık Hukuku ve Spor Hukuku alanlarında müvekkillerine hizmet vermektedir.

  Avukat
  Avukatlar
  Danışmanlar
 • İcra ve İflas Hukuku
YUKARI ÇIK