ÖZLÜ SÖZLER

 

ADALET ÜZERİNE ÖZLÜ SÖZLER

 

 

 • Adalet mülkün temelidir. (Hz. Ömer r.a.) 
 • Her hak sahibine hakkını ver. (Hadis-i şerif) 
 • Adalet kâinatın ruhudur. (Ömer Hayyam) 
 • İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. (V.Hugo) 
 • Adaletin olmadığı yerde ahlak da yoktur. ( Montaigne)
 • Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. HZ. MUHAMMED
 • Bir günlük adalet altmış yıllık ibadetten faziletlidir. HZ. MUHAMMED
 • Allah, hak ve adaletle idare edenleri sever.” Kur’an
 • Dünyanın imarı ancak adaletle mümkündür. Fazl b. Iyaz
 • Kendi hasadınla yaşa. Persius
 • Adalet, toplumların nefes borularıdır.” (Raif Necdet Kestelli) 
 • İyi olmak kolaydır, zor olan adil olmaktır. (V.Hugo) 
 • Adaletin hedef ve gayesi eşitliği sağlamaktır.” İhering
 • Eşit davranarak değil, hakkını vererek ”adil” olunur.” (Ali Suad) 
 • Adaletin hâkim olduğu yerde, silahın yeri yoktur. (J.Amyot) 
 • Kılıcın yapamadığını adalet yapar. (Kanuni Sultan Süleyman) 
 • Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır. – Anonim 
 • Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır. – Anonim aa
 • Adalet, halkın gıdasıdır. İnsan ona daima muhtaçtır. (F.R.De Chateaubriand) 
 • Ne kadar yüksekte olursan ol, yasalar senden de yüksektir. – Thomas Fuller 
 • Adalet, merhametten ziyade her cemiyetin temelini teşkil eder. (V.Cuosin) 
 • Harcı adalet olmayan bir cemiyetin binası çürüktür. Ufak bir sarsıntı ile yıkılır. (Suat Taşer) 
 • Kılıç, zaferleri; zekâ siyasi üstünlüğü; adalette ahlaki muzafferiyeti temsil eder. (Simeon Luce) 
 • Adalet gücü bağımsız olmayan bir milletin, devlet halinde varlığı kabul olunmaz. – M. Kemal Atatürk 
 • Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir. – Emile Zola 
 • Şüphesiz Allah, adaleti, ihsanı, yakınlara vermeyi emreder; çirkin utanmazlıklardan, kötülüklerden ve zorbalıklardan sakındırır. Size öğüt vermektedir, umulur ki öğüt alıp-düşünürsünüz. (Kur’an-ı Kerim) 
 • Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi ayurtlarınızdan sürüp-çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah, adalet yapanları sever. (Kur’an-ı Kerim) 
 • “Cennetlikler üç gruptur. Bunlar: Âdil ve başarılı devlet başkanı, yakınlarına ve Müslümanlara karşı merhametli ve yufka yürekli olan kişi, ailesi kalabalık olduğu halde haram kazançtan sakınıp kimseden bir şey istemeyen adamdır.” (Hadis-i şerif)   
 • Adalet, canı yanan bir kişinin koşacağı ilk sığınaktır.
 • Adil olmanın en güzeli yanı adaletin korkunç yüzünü asla görmemektir.
 • Bazen senin çıkarlarına ve menfaatlerine ters düşen bir durum dahi olsa gerçek adaletin gücüne inanan insanlar her zaman haklı olan kişiye hakkını verir.
 • Adalet, bütün ülkelerin temel taşlarından biridir ve adalete dayanmayan hiçbir temel dayanıklı yapı inşa edemez.
 • Hatayı kabullenmek şereftir. HZ. HASAN
 • En mükemmel adalet, vicdandır. VİCTOR HUGO
 • Küçük bir deli, büyük gemiyi batırır. ANONİM
 • Doğruluk emanet, yalan hıyanettir. HZ. EBU BEKİR (R.A.)
 • Eşit davranarak değil, hakkını vererek “adil” olunur. ANONİM
 • Verilen emaneti yerine getirmek, en üstün doğruluktur. HZ.EBU BEKİR RA
 • Adalet ancak hakikatten, saadet de ancak adaletten doğabilir. EMİLE ZOLA
 • Her zaman doğruyu söyle, ne dediğini hatırlamak zorunda kalmazsın. MARK TWAİN
 • Hukuk ilmi mukaddes bir şeydir. Kıymetini para ile ölçmek onu aşağılamaktır. ULPİANUS
 • Adalet güzeldir. Fakat devlet yöneticilerinde olursa daha güzeldir. HZ. MUHAMMED (S.A.V.)
 • Adaleti, yüksek bir konum olarak kabul etmekten vazgeçen millet ,bu felaketini hiçbir başarı ile telafi edemez. W. E. CHANNİNG
 • Kimseyi adaletten menetmeyeceğiz ve geciktirmeyeceğiz. Magna Carta
 • Kişi için yalnız çalışmasının karşılığı vardır. Kuran-ı Kerim
 • Kötülüğü adaletle, iyiliği de iyilikle karşıla. LAO-TSE
 • Kral olmasına kralım, bunda kuşku yok ama her aklıma geleni de yapamam ya… Ferdinand
 • Kuvvetsiz adalet aciz, adaletsiz kuvvet de zalimdir. Pascal
 • Medeniyetin ilk şartı adalettir. Sigmund Freud
 • Adalet yorumlarımız saatlerimiz benzer: Çoğu başka başka yerler gösterir ve herkes kendininkine itimat eder.” Fransız Atasözü
 • Toplumda en büyük güveni her şeyin sonunda adil bir mahkemenin bulunabileceği inancı sağlar.” Anonim
 • En yıkıcı, en öldürücü yara haksızlık yarasıdır.” Anonim
 • Ne zulüm, ne merhamet yalnızca adalet” Anonim
 • İnsanlar ancak adaletle doyurulur.” Emerson
 • Bir yanı dinlemeden karar veren, doğru karar vermiş olsa bile adaletsizlik etmiş sayılır.” Anonim
 • Her iki tarafı da dinlemeden karar veren, kararı doğru olsa dahi, doğru hareket etmiş olmaz. SENECA
 • Her nerede olursa olsun, fakirlik bütün insanların refahı için büyük bir tehlike oluşturur. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Amaç ve Hedeflerine İlişkin Beyanname 10.5.1944
 • Her toplumda yönetim kimde ise, güçlü odur. Her yönetim, kanunlarını işine geldiği gibi koyar. Demokratlar demokratlığa uygun kanunlar, zorbalar zorbalığa uygun kanunlar, ötekiler de öyle… Bu kanunları koyarken kendiişlerine gelen şeylerin, yönetilenler için de doğru olduğunu söylerler, kendiişlerine geleneklerden ayrılanları da kanuna, doğruluğa aykırı diye cezalandırırlar… Doğruluk her yerde birdir; yönetenin işine gelendir. Güç de yönetende olduğuna göre, düşünmesini bilen her adam bundan şu sonuca varır: Doğruluk güçlünün işine gelendir. Eflatun
 • Hiç kimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. Hukuk ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin
 • İnsanlığın en güzel görevi adalet dağıtmasıdır. Voltaire
 • İstek samimi olabilir; istek samimi olduğunda ancak akıl ıslah edilebilir; akıl ıslah edildiğinde ancak özel yaşam iyileştirilebilir; özel yaşam iyileştirildiğinde ancak aile yapısı düzeltilebilir. Aile yapısı düzeltildiğinde ancak devlet düzen içinde yönetilebilir. Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir. Konfüçyüs
 • Jüri ile duruşma sistemini, insan tarafından hayal edilebilen en güvenli yargılama sistemi olarak görüyorum. Thomas Jefferson
 • Jüri saygı gösterilecek bir politik kurumdur. Thomas Jefferson
 • Kanun düzendir, iyi kanun iyi düzendir. Aristo
 • Devletin hazinesi adalettir. KONFUÇYUS
 • Dünya yıkılsa da bırak adalet yerini bulsun. Latin Atasözü
 • Bizim yaşamımız doğruyu söylemektir: Geciken adalet adaletsizliktir. William Penn
 • Araştırma yapıldığı zaman ancak bilgi artırılabilir; bilgi artırıldığında ancak istek samimi olabilir; istek samimi olduğunda ancak akıl ıslah edilebilir; akıl ıslah edildiğinde ancak özel yaşam iyileştirilebilir; özel yaşam iyileştirildiğinde ancak aile yapısı düzeltilebilir. Aile yapısı düzeltildiğinde ancak devlet düzen içinde yönetilebilir. Devlet düzen içinde yönetildiğinde ancak dünyada barış tesis edilebilir. Konfüçyüs
 • Adaletin hâkim olduğu yerde silahın yeri yoktur. AMYOT
 • Adaletli olmayı öğren. Vergil
 • Adaletsizliği işleyen, çekenden daha sefildir.” Eflatun
 • Dünyanın en tehlikeli yaratığı sadece hukuk bilen hukukçudur” Anonim
 • Hak yerde kalmaz.” Anonim
 • Suçu toplum hazırlar, suçlu işler.” Buckle
 • Hukuk birgün herkese lazım olur.” Anonim
 • En büyük hata, hata diye bir şey tanımamaktır. THOMAS CARYL 
YUKARI ÇIK